7.11.13

"Αντώνη, μα κάνε κάτι με το wi-fi του λαού!"


 ανάλογα παραδείγματα στην ανθρώπινη Ιστορία: